Emil

jeg er 25 år gammel og jeg liker og spille fotball, jeg jobber som journalist.
jeg har to barn, det er en jente og en gutt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License